Política de Qualitat

Petwork Marketing SL, distribuïdora de productes  dedicada única i exclusivament a professionals del sector de botigues d‘animals. 

Disposem d'una àmplia gamma de productes destinats a mascotes. Amb un servei proper, preus únics i treballant sempre amb les millors marques en el sector. 

La direcció de Petwork Marketing SL enfoca el Sistema de Qualitat com una forma d’organitzar el funcionament de l’empresa a partir d’uns pilars bàsics com són la qualitat dels seus serveis, la satisfacció del client i la millora contínua de l’eficàcia del sistema. Per això, el Sistema de gestió de la Qualitat de Petwork Marketing SL es basa en: 

-Missió: oferir productes a les botigues d' animals, gràcies a la gestió d’un servei de confiança, integral, àgil, eficaç i de qualitat. El nostre propòsit és ser un referent com a empresa de serveis de distribució de productes, mantenint la proximitat i generant confiança als clients i proveïdors. 

-Valors: transparència, adaptabilitat, constància en el treball i proximitat amb el client. 

-Mantenir un alt nivell de seguretat i salut en el treball, complint amb la legislació aplicable i altres requisits en aquesta matèria i basant-se en el compromís de prevenció dels danys i el deteriorament de la salut.  

-La consecució, manteniment i millora del nivell de qualitat desitjat per l’empresa, només podrà aconseguir-se amb el compromís i participació de tot el personal i l’aprofitament del seu potencial creatiu i les seves habilitats.

-Aquesta implicació s’ha d’aconseguir mitjançant la comprensió de l’efecte que sobre la qualitat del servei ofert, té les aportacions individuals, la informació, la comunicació i mitjançant l’acció dels líders en totes les àrees i nivells de l’organització. 

-La qualitat s’obté planificant, executant, revisant i millorant el Sistema de Gestió per prevenir els possibles errors. 

-Tant la Direcció com el personal de Petwork Marketing SL es comprometen a complir els requisits legals i reglamentaris que li són d’aplicació. 

-Compromís cap a la satisfacció de tots els clients mitjançant el compromís de tota l’organització per complir amb les seves necessitats i requisits, així com els requisits legals i reglamentaris i els propis productes. 

-Només millorant de forma contínua els processos, mètodes, serveis, etc., es pot garantir en major eficiència interna, una millor resposta a les expectatives dels clients i, per tant, millora en la seva satisfacció. 

-El personal de Petwork Marketing SL independentment de quines siguin les seves funcions i responsabilitats, ha d'analitzar les dades a la seva disposició referents a les activitats que realitza en cerca d’oportunitats de millora. 

-Per aquest motiu, la millora continua ha de ser un objectiu permanent de tots i referit a totes les activitats desenvolupades a Petwork Marketing SL.